Historie

Počátek dálkových v Čechách? Praotec Čech? Keltové? Jako sportovní disciplína se v Československu objevuje v 60. letech minulého století. Dálkový pochod je pochod, který měří 50 km a více v rámci jednoho dne. 
První český organizovaný dálkový pochod se konal 1. června 1963 od půlnoci do půlnoci z Čechtic do Prahy a nesl název Tlupí stovka. Tehdy se jednalo spíš o recesi.